Региона

Публично обсъждане на актуализиран План за интегрирано развитие на община Хасково

Община Хасково обяви за публично обсъждане актуализиран План за интегрирано развитие на община Хасково (ПИРО).

Това е основният стратегически документ за устойчиво развитие на Община Хасково до 2030 година.

Актуализацията на Плана за интегрирано развитие на Община Хасково за периода 2021-2027г. се извършва на основание Закона за регионалното развитие – чл.8, (1), т. 3, чл. 22. (1) 1., 3. и 4. от Правилника за неговото прилагане  и Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на МРРБ.

С цел отразяване на интересите на максимално широк кръг от граждани и заинтересовани страни Община Хасково предоставя възможност на всички граждани да представят своите  предложения и допълнения по актуализираната Програма за реализация на Плана за интегрирано развитие на Община Хасково.

За тази цел, всеки заинтересован може да попълни Фиша за проектна идея. Попълненият фиш следва да бъде изпратен на електронен адрес: projects_hv@haskovo.bg.

Срокът за получаване на предложенията е 04.08.2024г.

Всичко за Актуализирания ПИРО вижте на: https://www.haskovo.bg/bg/proekti-za-obshtestveno-obsazhdane/publichno-obsazhdane-na-proekt-na-aktualizatsiya-na-plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-haskovo-2021-2027-g

Анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ_NmobFXHc4vwPCIMSXtKoa0IzphiMaz4FphkiigLtTtrdA/viewform

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest