Региона

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи

Община Шумен обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи за стопанската 2024/ 2025г. от Общинския поземлен фонд за срок от 5 стопански години  и земи по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ за срок от 1 стопанска година.

Информация по землища, дати на провеждане и часове в посочения линк:  https://www.shumen.bg/targove/

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest