Региона

Проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване

Областна администрация на област София уведомява населението на областта, че на 01.04.2024 г. от 11:00 ч. ще се извърши проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване чрез излъчване на звуков сигнал от акустичните сиренни устройства.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest