Региона

Проведе се заседание на Общинския съвет по наркотични вещества

На заседание на Общинския съвет по наркотични вещества беше извършен отчет на дейността за изминалото шестмесечие.

Дейността на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център към Община Шумен е регламентирана в Закон за контрола върху наркотичните вещества.

Снежана Петкова, секретар  на Превантивно-информационния център, представи основните цели в работата:

  • ограничаване на разпространението, употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред младите хора. Създаване на мултидисциплинарни екипи в мрежа за работа;
  • засилване на протективните фактори сред целевите групи /ученици, млади хора и родители/;
  • повишаване информираността на родители, учители и специалисти по отношение на наркотиците и зависимостите.

Следващото заседание е планирано да се проведе в края на 2024 година.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest