Проведе се заседание на Общински съвет- Силистра

По повод мерки срещу разпространението на КОВИД-19 с въвеждането на контролни пунктове на входа и изхода на областните градове, в декларацията на Общински съвет- Силистра се посочва, че всички граждани спазват стриктно ограниченията и предписанията на властите.

В същото време през града не само преминават, но и спират, изчакват и т.н. тежкотоварни автомобили, които не спазват никакви превантивни и санитарни мерки. Затова общинските съветници настояват : задължително да се спре преминаването на ТИР-ове през града, като товарният поток се пренасочи към ГКПП Русе- Гюргево и да се ограничи влизането на румънски граждани на територията на Силистра.

В документа, който ще бъде изпратен до НОЩ и МЗ се казва:
„Настоящата декларация е продиктувана от създалата се ситуация на местно ниво, като сме убедени в необходимостта от предприемане на мерки, съобразявайки се с факта, че Община Силистра е гранична зона и приемане на такива мерки, които според нас следва да се вземат за предпазване на населението от гр. Силистра, Община Силистра и Република България са повече от наложителни.
Считаме, че в заповедите, които са издадени от страна на Министъра на здравеопазването има непълноти, чиято липса не може да бъде преодоляна от контролиращите тяхното спазване органи – МВР и РЗИ, в чиито правомощия не е тълкуването на вменените им задължения.
През град Силистра продължават денонощно да преминават тежкотоварни автомобили от посока Варна и Шумен за Румъния, тъй като ГКПП-Силистра не е затворено за тях. Те се движат по улиците „7-ми септември“ и „Добрич“, които от своя страна са гъсто населени райони. Тировете паркират където им е удобно, шофьорите им не спазват елементарни хигиенни изисквания, като в случая изобщо не говорим за извършване на някакви дезинфекционни превантивни мерки. Много от тези ТИР-ове пристигат от държави, които не са членове на ЕС, поради тази причина считаме, че заплахата от разпространяване на „COVID-19“ е много висока.
Със заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-143/20.03.2020г. на органите на МВР е вменено задължението да организират контролно-пропускватели пунктове на входно-изходните центрове на областните центрове. Такива на територията на Силистра има. Силистренци спазват разпоредбите. Проблемът обаче е друг, ежедневно през ГКПП-Силистра преминават румънски граждани, които идват в Силистра да пазарят. Гранична полиция няма правомощията да не ги допусне до територията на страната и по този начин и те се явяват потенциални разпространители на заразата. Така, въведените с т. І.2 и т. І.3 от Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването ограничения за придвижване се обезмислят – фактически КПП (по смисъла на т.І.2. от горепосочената Заповед) на входно-изходният път на гр. Силистра с РРумъния липсва. Ето защо и в съответствие със сигналите на гражданите на гр. Силистра, ние изразяваме силната си тревога от реалната опасност противоепидемичните мерки да не доведат до очакваният ефект, а напротив – гр. Силистра да се очертае като критична точка в разпостранението на епидемията. Всички ние спазваме стриктно всички мерки във връзка с извънредното положение, но сме силно обезпокоени, че заразата може да бъде пренесена от прекосяващ нашата граница, чужд гражданин.“

Pin It on Pinterest