Проведе се работна среща с ръководителите на социални услуги от община Благоевград

В зала „22-ри септември“ се проведе редовната среща с ръководителите на социални услуги във връзка с обсъждане на възможни възникнали проблеми и решаването им. Обсъдиха се епидемиологичните мерки, към които не трябва да се отслабва вниманието, въведената нова деловодна организация при начина на подаването на документи от служителите и готовността на услугите за отоплителния сезон.

Обърна се внимание на факта, че главните експерти „Социална политика“ в Община Благоевград винаги са насреща за подпомагане на дейността на ръководителите и спокойствието на потребителите на социални услуги.  

Pin It on Pinterest