Проведе се научна сесия на ученическия институт на БАН

Сесията се проведе изцяло онлайн и в нея се представиха 59 ученически разработки на деца от 18 града в страната в 5 научни секции.

Проектите са с разнообразни и актуални за съвремието ни теми.Най – голям бе броят на проектите в научната област биомедицина, биоразнообразие,биология и физикохимия.В тази научна област бе и поредното успешно участие на възпитаника на ОДК Мохаммад-Мурад Рашад Халвани.Той представи своя проект „Сравнителна характеристика на зоопланктонните съобщества в езерото Сребърна и блатото Малък Преславец“ .Проектът е резултат от тригодишни научни проучвания на Мурад под ръководството на своите ръководители – Йорданка Маринова-учител по екология в ОДК Силистра и ас.Веселка Цавкова -хидробиолог в Екологичната станция на БАН в Сребърна. Компетентно жури в състав -проф.Радостина Александрова – биолог, вирусолог и биохиик, проф.Радостина Стоянова – химик и чл.кор. Димитър Иванов-биолог, оцени много високо представянето на Мурад и заслужено го класира на второ място.Това е поредното отличие за него и признание за упоритостта, с която постига целите си.Да му пожелаем нови успехи!

Pin It on Pinterest