Протокол от работата на комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Възстановителни дейности на туристически пътеки на територията на община Габрово“

Протоколът от работата на комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Възстановителни дейности на туристически пътеки на територията на община Габрово“: Дейност №1: Обновяване на туристическа пътека „Градище – Пазителката на прохода“; Дейност №2: Обновяване на туристическа пътека „Източник – Боженци“ (Римски път); Дейност №3: Обновяване на туристическа пътека „Дебел дял – Люляци“ можете да видите в линка.

Pin It on Pinterest