Протокол от публично обсъждане на намерение на Община Добрич за поемане на дългосрочен общински дълг

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 18 от Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община град Добрич, Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов покани местната общност да  участва в публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг. Дългът е финансиран по реда на чл. 19 а от Закона за общинския дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД  /Фонд/, в качеството на мениджър на финансов инструмент за градско развитие за Северна България и „Банка ДСК“ /Банка/, в качеството на съфинансираща институция по инструмента за финансиране на проекти „Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич“  и “ Обновяване на културна инфраструктура – зала „Нели Божкова“. Поканата за публичното обсъждане бе публикувана на фейсбук и интернет страницата на Община Добрич, в местните печатни издания и в електронните медии.

Обсъждането се проведе на 25 март 2021 г. 16.00 часа. Във връзка с въведените противоепидемични мерки публичното обсъждане се проведе неприсъствено чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Зам. – кметът „Икономическо развитие и еврофондове“ Росица Йорданова представи параметрите на дълга, неговото предназначение, стойност и начин на финансиране по проект „Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич“. Бяха разяснени детайли относно предвидените дейности за реконструкция на Огледална зала „Нели Божкова“ и Концертна зала „Добрич“. В обсъждането в онлайн – среда не се включиха граждани. На обявените телефони и електронни адреси не се получиха предложения и становища. На електронния адрес priemna @dobrich.bg постъпи запитване от Кремена Василева, относно планове за реконструкциите и последваща употреба на залите. В рамките на предварително обявения срок, Община Добрич предостави отговор на запитването.   

Pin It on Pinterest