Протестиращите в Стара Загора с призив за поемане на отговорност

Уважаеми г-н кмет, уважаеми медии, уважаеми съграждани!

Във връзка с разпространената през медии позиция на г-н Тодоров, че „кметът не може да нарежда на жандармерията и полицията“, призоваваме заинтересованите страни да се запознаят със ЗМСМА – Закон за местното самоуправление и местната администрация, в частта му с чл.44, ал.1, т.4, която гласи, че „Кметът на общинатаотговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи;“
За удобство на всички, потърсихме и практика на Висшия касационен съд, която гласи: “В понятието „обществен ред“ по чл. 44, ал. 1, т. 4 ЗМСМА се включват обществените отношения, свързани със сигурността и спокойствието на всички граждани в общината. То не включва защита на имуществото на отделните граждани, което е в правомощията на органите на МВР съгласно чл. 6, т. 3 от ЗМВР. Решение № 16394 от 10.12.2013 г. по адм. д. № 1600/2013 на Върховния административен съд”
Отново призоваваме г-н Тодоров, в името на комфорта и спокойното придвижване на пътуващите, да се възползва от правото си по чл. 44, ал.1, т.4 и да прекрати този безумен фарс, продължаващ шести ден. С уважение.

Pin It on Pinterest