Промени в списъка на местата за гласуване в Силистра

Общинска администрация Силистра, уведомява гражданите, които гласуват в: СИК № 121 – ЕТ“ВИОЛЕТА МАНОЛОВА“ /ОФИС/, намираща се на ул. „Одеса“ № 14, че същата е преместена в БИСТРО „КАРИБИ“ намираща се на ул. „Иван Василев“ № 50. СИК № 145 – ДОМ НА УЧИТЕЛЯ, намираща се на ул. „Д-р Петър Вичев“ № 23, че същата е преместена в ОУ „Кирил и Методий“ намираща се на ул. „Плевен“ № 1. СИК № 146 – КЛУБ НА КТ „ПОДКРЕПА“ намираща се на ул. „Д-р Петър Вичев“ № 9, че същата е преместена в ОУ „Кирил и Методий“ намираща се на ул.“Плевен“ № 1.

Pin It on Pinterest