Промени в ръководството на Община Русе

Със заповед на Кмета на Община Русе Пламен Стоилов от днес, 5.08.2019 г., Димитър Наков е освободен от заеманата от него досега длъжност Заместник-кмет „Устройство на територията“.

Също така, считано от днес се преустановяват и функциите на Мария Иванова като ръководител на Пресцентъра на Община Русе.

Pin It on Pinterest