Региона

Пролетен празник „Слънцето е едно за всички“

Концерт, посветен на пролетните празници и отбелязване на Международния ден на ромите – „Слънцето е едно за всички“, ще се проведе на 8 април 2024 г. /понеделник/ на площада пред Народно читалище „Дочо Михайлов 1906”, село Бабук, с начало 16:00 часа.

Организатори са Кметство Бабук и Народно читалище „Дочо Михайлов” – село Бабук, със съдействието на Община Силистра и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Събитието е в съответствие с Културния календар на Община Силистра 2024 и План за действие на община Силистра в изпълнение на Стратегия на област Силистра за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021 -2030 г.

В програмата ще се включат ученици от ОУ “Св.св.Кирил и Методий“-с.Калипетрово и ОбУ „Св. Климент Охридски“ – село Професор Иширково, както и самодейците от лазарската и ромска групи към Народно читалище „Дочо Михайлов-1906“, село Бабук.

За всички участници Община Силистра е подготвила много подаръци и приятни изненади.

На 8 април е Международен ден на ромите, известен като Ден на ромското пробуждане. На този ден през 1971 г. започва първият Световен ромски конгрес в Лондон, който приема химна и знамето на ромите. . В съответствие със свободата и демократичните ценности на страната ни, на този ден всички граждани изразяват своята толерантност и уважение към ромската общност.

„Слънцето е едно за всички“ е инициатива, в която таланта и изпълненията на децата ще пресъздадат пролетното настроение и радостта от приятелството с надежда за утрешния мир в сплотеност и разбирателство.

8 април 2024 г. /понеделник/ с начало 16:00 часа, пред Народно читалище „Дочо Михайлов 1906”, село Бабук.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest