Прокурор Пламен Георгиев встъпи в длъжност като заместник – административен ръководител на Районна прокуратура – Пловдив

Прокурор Пламен Георгиев встъпи в длъжност като заместник административен ръководител на Районна прокуратура – Пловдив.  Той е назначен с решение на Прокурорската колегия на ВСС от 20 януари 2021 г. Районният прокурор Чавдар Грошев пожела на новия заместник здраве, успешна и ползотворна работа.

Пламен Георгиев е завършил специалността „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски. Има 16 години юридически стаж и към настоящия момент е прокурор в Районна прокуратура – Пловдив. Пламен Георгиев  подписа заповедта за встъпване в длъжност в присъствието на районния прокурор Чавдар Грошев и на заместниците му Атанас Илиев, Светлана Ангелчовска и Румяна Зайкова – Калеева.   

Pin It on Pinterest