Програмата „Топъл обяд“ в Асеновград продължава до края на годината

Срокът на проекта „Целево подпомагане с топъл обяд в община Асеновград – 2020 г.” се удължава до 31.12.20 г.

Програмата е финансирана от Агенцията за социално подпомагане. Дейностите се реализират за период от 167 работни дни, считано от 01.05.20 г.

Стойността на договора е в размер на общо 96 860 лева. От тях 83 500 лева са за храна на 200 потребители и 13 360 лева – за транспортни разходи, режийни, съпътстваща подкрепа, консумативи и други.

Община Асеновград ще продължи да подкрепя с „Топъл обяд“ хората в нужда. Общинското ръководство възнамерява да кандидатства за финансиране на дейността и през следващата година.

Pin It on Pinterest