Проектът „Топъл обяд“ в Асеновград продължава до края на октомври

Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.” в община Асеновград се удължава до 31.10.20 г.

Общата продължителност на проекта е 126 работни дни. Броят на потребителите се запазва на 200. Общият размер на средства е 73 080 лева. От тях за храна се ползват 63 000 лева, а останалите 10 080 лева са отделени за транспортни разходи, съпътстваща подкрепа, режийни, консумативи.

Припомняме, че чрез реализирането на проекта община Асеновград ще има възможността да достави топъл обяд до дома в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната. Освен осигуряване на „Топъл обяд“, ще бъде осъществена доставка на храната до дома. Ще се оказва допълнителна подкрепа за целевата група, като закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата или с други средства, различни от тези по програмата.

Финансирането на проекта „Целево подпомагане с топъл обяд в община Асеновград – 2020 г.“ е осигурено от Агенция „Социално подпомагане“ (АСП). Чрез реализацията му се обслужват лица с ниски доходи под линията на бедност, определена за страната за времето, в което са поставени под задължителна карантина. Ще се оказва подкрепа и на уязвими хора, в това число и възрастни над 65 г., без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, грижещи се за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната. От „Топъл обяд“ могат да се възползват и лица, които поради възрастта си и трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Pin It on Pinterest