Проектът на Плана за интегрирано развитие на община Шумен за периода 2021 – 2027 г. е публикуван на сайта на общината

Общинската администрация информира гражданите, че проектът на  Плана за интегрирано развитие на община Шумен (ПИРО) за периода 2021-2027 г. е готов. 

Той е публикуван  на официалната интернет страница на Община Шумен и гражданите, както и всички заинтересовани могат да се запознаят с него. Мнения, препоръки и предложения за допълнения могат да се изпращат на имейл адрес  p.minev@shumen.bg  или да се подават в деловодството на общината на адрес бул. „Славянски“ № 17, стая 204, до 17.00 часа на 20 юли (вторник).

Планът за интегрирано развитие на община Шумен за периода от 2021 до 2027 г. е стратегически документ, който определя целите и приоритетите за управление и устойчиво интегрирано развитие на общината през следващите 7 години.

Основната цел на плана е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени от програма за действие в съответствие със стратегията за развитие на Североизточния район за планиране.

Pin It on Pinterest