Проект за повишаване на енергийната ефективност ще бъде изпълнен в Спортно училище „Г. С Раковски“ и ученическото общежитие в Добрич

На 04.11.2021г. Община град Добрич подаде проект „Възобновяема енергия и енергийна ефективност в община Добрич“ по процедура BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по ФМ на ЕИП 2014-2021.

По проекта се предвижда извършване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Спортно училище „Г.С.Раковски“ и ЦПЛР – ученическо общежитие гр. Добрич, с които да се постигне подобряване на енергийните характеристики на сградата и трансформацията им в сграда с близко до нулево потребление.

Проекта ще се изпълни в партньорство с фирма PIRIN HOLDING AS, със седалище в Осло, Новергия, но с технологичен и оперативен център, разположен в София, България.

Стойност на проектното предложение – 1 811 823.41 лв. с ДДС

Pin It on Pinterest