Проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”

Предизвикателствата в работата на специалистите по Проект BG05М9ОР001-2.004-0041 „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004-0041-C001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

Трудна година, в която екипът от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в община Русе” успя да промени формите на работа. Ковид кризата накара всички – специалисти, деца и родители, да влязат в извънредното положение с нови методи, за да продължат работата си. Новите решения не отмениха използваните до сега, но се наложи да се използва дистанционната работа като приоритет. Така без прекъсване продължи предоставянето на здравни, социални и образователни консултации, чрез които вече пет поредни години екипите за управление на проекта и услугите трансформираха работата на 20 специалисти в пет групи във виртуалното пространство чрез платформа, базирана в социалната мрежа Фейсбук на WEB-адрес   https://www.facebook.com/SVETILNIK.Ruse/.

Над 200 дистанционни срещи са проведени през годината  с близо 400 деца и родители, обхванати в дейностите на проекта на Община Русе BG05M9OP001-2.004-0041 „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“. Децата и родителите откликнаха с активно участие във виртуалните групи, създадени чрез актуализираните възможности на социалната мрежа за индивидуално и групово общуване.    

Предизвикателства имаше и пред услугата  „Психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“, в която близо 80 млади семейства с деца до три години получиха съвети от психолог. Педиатърът и медицинската сестра консултираха 60 семейства по теми, свързани с детското здраве. Извършени бяха 25 посещения в дома на потребители по дейността. Чрез мобилна работа на терен специалистите по дейността информираха 70 семейства за дейностите по проекта. Акушерката консултира 60 жени, които са бременни или скоро са станали майки и отглеждат малки деца до 1-годишна възраст.

 Интензивно се работи в кабинет и дистанционно в услугата „Семейно консултиране и подкрепа”. В първите месеци, преди въвеждането на извънредното положение в страната, специалистите акцентираха на груповата работа, като са проведени общо осем срещи. През годината са направени 320 консултации в кабинет и 160 онлайн, когато е работено индивидуално с децата. Последните месеци специалистите бяха предимно на терен в кварталите на Русе, където раздадоха информационни материали и  допълнително уведомиха родителите за възможностите на проекта. 

  Специалистите  – педиатър и медицинска сестра от  „Здравна детска  консултация и дейности по превенция на заболяванията“, почти през цялото време приемаха деца в кабинета си при спазване на противоепидемичните мерки. Те прегледаха 60 деца, а освен това извършиха и 5 посещения в семейства на новородени бебета. Въпреки новата усложнена обстановка са консултирани почти ежедневно най-малките – проверява се тяхното развитие, следят се антропометричните показатели и индикаторите на растежа.

      С голям интерес бяха приети видеоклиповете на логопедите, кинезитерапевта и педиатъра, изработени специално за дистанционна работа в групата „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства“. Модулите са изградени хронологично, предлагайки здравно и социално обучение, игри, споделяне на съдържание, съвместно гледане и участие. Извършени са над 50 онлайн консултации, а с 30 деца работата е мобилна. Всеки месец се работи индивидуално с 16 деца с увреждания.

Потребителите, които са децата на възраст 0-7 години и техните родители, се включваха във всички виртуални възможности, които проектът им предоставя като сигурен източник на информация, полезни консултации и здравословно разнообразяване на ежедневието при поверителност за участниците с оглед на конфиденциалността и изискванията за защита на личните данни.

За четвърта поредна година през месец юли се организира „Лятно училище“ по проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в община Русе“. Целта е участниците, които са на възраст между 5 и 7 години да получат допълнителна подготовка за повишаване на училищната готовност. Освен ежедневните занимания на децата, ръководени от специалисти, два пъти всяка седмица децата бяха на екскурзии до забележителности в града, като посетиха и културни институции. Имаше и по-творчески занимания – пускане на хвърчила от площадката на Телевизионната кула, пикник в Лесопарка, игри и полезни наблюдения в Младежкия парк на Русе. Изключително полезни за тях останаха посещенията в Детския отдел на Русенската библиотека, Екомузея и Лапидариума на Историческия музей. По традиция Лятното училище завърши с разходка на корабче по река Дунав. 

Урокът от тази година е научен – дезинфекция и спазване на дистанция, опазване здравето на децата и проследяване на тяхното индивидуално развитие в кабинетите на специалистите и чрез дистанционна работа.

Работата с децата ще продължи и през следващата календарна година, според въведените правила при извънредна обстановка, а при отпадането й – според утвърдените Методики за работа на всяка една от дейностите, реализирани по проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в община Русе”.

Pin It on Pinterest