Проект на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Кресна

„Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ в  Кресна успешно завърши работата по проект „Използване на мобилни приложения в клас“ по програма „Еразъм +“.

Всяко от училищата партньори от гр. Пилзен (Чехия), гр. Барселош ( Португалия), гр. Тетово (Македония), гр. Истанбул (Турция) и гр. Кресна (България) представи избрано мобилно приложение, с което са изработени учебни материали. Проектите по програма „Еразъм +“ са чудесна възможност за учениците  да говорят на английски език, за опознаване на други култури както и да създават добри приятелства с ученици от чужбина.

Pin It on Pinterest