Проект iPLACE с конференция в Дните на Европейската индустрия 2021

Проект IPLACE ще бъде представен в Дните на Европейската индустрия 2021, по време на които ще се обсъжда темата, свързана с  „Конкурентоспособността на малките европейски градове в бъдещата индустриализация“.

Предстоящото издание  на събитието ще се състои в седмицата от 23 до 26 февруари 2021г., а фокусът ще бъде върху ускорената зелена и цифрова трансформация, както и върху променящата се глобална конкурентна среда в контекста на COVID-19.

Конференцията, организирана от iPLACE ще се състои на 23 февруари 2021 г., от 16:00 ч. В нея ще вземат участие предприемачи и инвеститори, които ще дискутират степента на конкурентоспособност на малките европейски градове в процеса на бъдещата индустриализация на Европейските местни икономики.

iPLACE си поставя за цел да отговори на въпроси като: „Какви са предимствата на малките  пред големите градове за привличане на таланти и инвестиции, евентуалните разходи за бизнес начинания, цената и качеството на живот? Как връзката между хората, мястото и технологиите в малките градове предпоставя развитието на цифровите и зелени технологии? Как Covid-19 ще промени възприятията за малките градове, като благоприятни за работа и живот? “

Своя опит по темата ще споделят предприемачи и инвеститори от различни европейски страни и сектори: Управителят Trimtex – Maiu Antsmaa (Парну); Николинка Хинкова (Габрово) – съосновател и член на Борда на директорите на Мехатроника АД; основателят на Arion International –  Ерик Йоостен (Хеерлен) и Даниел Лопес –  основател на Casa Diff –  (Амаранте).

Конференцията има за цел да покаже, че малките градове и техните икономики са достатъчно гъвкави и конкурентни. Информацията за протичащите в тях икономически процеси е доста ограничена, поради което е необходимо те да бъдат широко представени, демонстрирайки възможностите за привличане на таланти и инвестиции.

За участие можете да се регистрирате тук или да гледате събитието на iPlace facebook или Youtube.

Дните на индустрията на ЕС са водещо ежегодно събитие в Европа, посветенo на промишлеността и европейската икономика. Събитието е основна платформа за обсъждане с широк кръг от партньори на възможностите за намиране на политически решения и отговори на съвременните предизвикателства.

През последните години Европейската комисия организира Дните на индустрията на ЕС като възможност за заинтересовани страни, граждани и бизнес да се включат в този диалог, за да се гарантира, че политиката на европейско, национално, регионално и местно ниво ще отразява всички интереси и ще създаде условия на европейската индустрия да осигури работни места, растеж и иновации в Европа.

Проект  iPLACE (Finding our niches for sustainable local economic development leveraging the nexus of people, place and technology / Да намерим нашите ниши за устойчиво местно икономическо развитие, като засилим връзката между хора, място и технология“) е финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество „Урбакт ІІІ“ 2014 – 2020 г.; Тематична област 3. „Конкурентоспособност на МСП“.

Pin It on Pinterest