ПРОЕКТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА С ДЕЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ

Над 70 участници от четири държави събра виртуално обучение, посветено на въздействието на неблагоприятните преживявания в детството върху хора, които са били жертва или свидетели на насилие. В инициативата се включи и заместник областният управител на област Русе д-р Стефка Караколева, която поздрави участниците и им пожела здраве, воля и енергия, с които да променят системата към по-добро. Д-р Караколева определи семинара като полезен и интересен и заяви: „Разглежданите теми ще помогнат на всички, които работят в тази сфера, за да може в бъдеще по-лесно да бъдат откривани деца, жертва на насилие, както и впоследствие да се работи с тях чрез съвременни научни методи. Считам, че това ще доведе до тяхното успешно реализиране в живота.“. Тя бе категорична, че ръководството и екипът на Областна администрация – Русе ще продължат да подпомагат подобен род дейности.

Днешната инициатива е част от съвместен международен проект между България, Италия, Словения и Гърция. От наша страна участник е Сдружение „Център Динамика“, които зад гърба си вече имат над 10 реализирани проекта в сферата на социалните дейности. Приоритетно внимание ще бъде отделено върху превенцията и ранното установяване на различните стресови събития в детската възраст. Сред тях са емоционалното, физическото и сексуално насилие, пренебрегването, както и това дадено дете да бъде свидетел на домашен тормоз между родителите. Само част от възможните проблеми в зряла възраст са изпадането в депресия, злоупотребата с алкохол и/или наркотични вещества и дори опити за самоубийство. 

Настоящият проект би трябвало да приключи в рамките на следващите две години, като за този период ще бъде издаден и наръчник. Освен това приоритетно за работа с деца, преживели насилие, ще бъдат обучени медицински специалисти, учители, социални и здравни работници и юристи. 

В близките няколко седмици се предвижда екип от Областна администрация да проведе и мащабна информационна кампания сред общините за възможностите, които се предоставят чрез националния телефонен номер 116111 за информиране, консултиране и помощ на деца, като инициативата е на д-р Стефка Караколева. 

Pin It on Pinterest