Продължават засилените мерки за недопускане разпространение на заболяването АЧС в област Видин

Във връзка с констатираните огнища на болестта Африканска чума по свинете в област Плевен и недопускане разпространението й на територията на област Видин, днес бе проведена среща между областния управител Албена Георгиева и д-р Адриян Данков, директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Видин.

На срещата присъстваха още заместник областният управител Лъчезар Попиванов и д-р Валери Велков, началник отдел „Здравеопазване на животните“ в ОБДХ-Видин. Обсъдени бяха предприети мерки, с цел предотвратяване разпространението на болестта АЧС. От разговора стана ясно, че към момента са проведени заседания на Общински епизоотични комисии в 10 общини на територията на област Видин, като на заседанията са присъствали и кметовете на населените места от общините. Актуализират се списъци на собствениците и броя на отглежданите свине в населените места от областта.

„Превантивните дейности и готовността за ранно откриване са най-ефективната мярка за борба със заболяването. Това налага обединяване на усилията на всички институции, ангажирани с превенцията на болестта АЧС“, каза областният управител Албена Георгиева. Георгиева отправи апел към гражданите при съмнение за наличие на симптоми на болестта АЧС да информират незабавно институциите.

Д-р Данков подчерта, че до този момент на територията на област Видин няма регистриран случай на заразяване. От ОДБХ – Видин са предоставени информационни листовки, плакати и брошури за заболяването АЧС, с които населението да се информира за сериозността на заболяването.

Следващата седмица отново ще се проведе заседание на Областната комисия за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания.

Pin It on Pinterest