Продължава проучването за приоритетите за развитие на Търговище през следващия програмен период

160 души са участвали до момента в проучването на местната администрация за разработването на новия План за интегрирано развитие на общината.

До 25 ноември всички желаещи могат да попълнят анкета, в която да посочат най-съществените проблеми на територията на града и населените места и какви да са приоритетите за развитие през Програмен период 2021-2021 г. Онлайн анкетата е достъпна тук:

https://forms.gle/z6geeaZ6M48R3C9B9

52% от анкетираните до момента заявяват, че през следващите години трябва да се наблегне на обновяването на тротоарните настилки. Според 49 % е необходимо благоустрояване в междублоковите пространства, а според 46% – обновяване на уличната мрежа.

Икономическият растеж трябва да е основният приоритет за развитие според 75% от анкетираните. 65% от хората смятат, че най-важно е обновяването на средата за живот, а 38% – опазването на околната среда.

Припомняме, че Планът е най-важният документ, който ще определя целите за развитие през следващия програмен период. В него ще са записани и всички проектни идеи, които могат да бъдат реализирани.

Освен да бъде попълнена онлайн, бланка на анкетата може да бъде изтеглена и във формат .doc от сайта на Общината: https://www.targovishte.bg/index.php?nav=296. Гражданите могат да изпращат попълнените анкетни карти на e-mail: obshtina@targovishte.bg.

Разпечатани и готови за попълване бланки са налични в Центъра за административно обслужване на Община Търговище. Те могат да бъдат предадени на място.

Pin It on Pinterest