Региона

Продължава обработката на кестените срещу вредители

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в град Шумен, включително и в кв. Макак, кв. Дивдядово, кв. Мътница, гр. Шумен, че фирма „Д.Д.Д.-1” ООД ще проведе третиранe с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен, както следва:

На 15 срещу 16 юли 2024г. от 22:00 до 06:00 часа ще се проведе дезинсекция по кестеновите дървета, срещу кестенов хоботник при благоприятна метеорологична обстановка, липса на валежи и силен вятър с препарата Кораген 20СК при доза 200 мл/500 л вода, с карантинен срок 24 часа. Подлежащи на третиране са дърветата/кестени/, разположени на територията на град Шумен и района на парк „Кьошкове“.

Съгласно чл.10 /доп. – ДВ бр.101 от 2020г./ от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, след уведомяването по чл.8, ал.1, т.2 или по чл.9а, ал.7 собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне чрез покриване или затваряне на кошерите или по друг подходящ начин. По преценка на собствениците мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг. За повече информация: тел: 0878 017806  – „Д.Д.Д.-1” ООД или на тел.   054/ 857 710 – Община Шумен.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest