Продължава миенето на улици в Стара Загора

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 31.05.2021 год. до 04.06.2021 год.

Понеделник – 31.05.2021 год.
1ул. „Никола Кожухаров“от ул. „Августа Траяна“до ул. „Димитър Подвързвачов“
2ул. „Слънчева“от бул. „Св. Патриарх Евтимий“до ул. „Иван Вазов“
3ул. „Димитър Подвързвачов“от бул. „Св. Патриарх Евтимий“до ул. „Иван Вазов“
   Вторник – 01.06.2021 год.
1ул. „Иван Вазов“от ул. „Хан Аспарух“до ул. „Христина Морфова“
 Сряда – 02.06.2021 год.
1ул. „Христина Морфова“от бул. „Св. Патриарх Евтимий“до ул. „Иван Вазов“
Четвъртък – 03.06.2021 год.
1ул. „П .Р. Славейков“от ул. „Христина Морфова“до ул. „Генерал Столетов“
2ул. „Любен Каравелов“от ул. „Христина Морфова“до ул. „Генерал Столетов“
3ул. „Ангел Кънчев“от ул. „Христина Морфова“до ул. „Генерал Столетов“
4ул. „Генерал Столетов“от бул. „Св. Патриарх Евтимий“до ул. „Крайречен булевард“
Петък – 04.06.2021 год.
1ул. „Света Богородица“от ул. „Генерал Столетов“до ул. „Граф Игнатиев“
2ул. „П .Р. Славейков“от ул. „Генерал Столетов“до ул. „Граф Игнатиев“
3ул. „Любен Каравелов“от ул. „Генерал Столетов“до ул. „Граф Игнатиев“
4ул. „Евлоги Георгиев“от ул. „Генерал Столетов“до ул. „Граф Игнатиев“
5ул. „Стефан Караджа“от ул. „Генерал Столетов“до ул. „Граф Игнатиев“
6ул. „Христо Смирненски“от ул. „Генерал Столетов“до ул. „Граф Игнатиев“
7ул. „Ангел Кънчев“от ул. „Генерал Столетов“до ул. „Граф Игнатиев“
8ул. „Българско опълчение“от ул. „Генерал Столетов“до ул. „Граф Игнатиев“
9ул. „Граф Игнатиев“от бул. „Св. Патриарх Евтимий“до ул. „Крайречен булевард“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Pin It on Pinterest