Продължава миенето на улици в Стара Загора

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периодаот 26.08.2019 год. до 30.08.2019 год.

Понеделник 26.08.2019 год.
1 ул. „Иван Вазов“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Ангел Кънчев“
2 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов“
3 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов“
4 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Христина Морфова“ до ул. „Генерал Столетов“
5 ул. „Генерал Столетов“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до бул. „Крайречен“
Вторник 27.08.2019 год.
1 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
2 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
3 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
4 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
5 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
6 ул. „Христо Смирненски“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
7 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
8 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Граф Игнатиев“
9 ул. „Граф Игнатиев“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до бул. „Крайречен“
10 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
11 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
12 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
13 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
14 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
15 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
16 ул. „Христо Смирненски“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
17 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
18 ул. „Св. Климент Охридски“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
19 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
20 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
21 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
22 ул. „Стефан Сливков“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“
Сряда 28.08.2019 год.
1 ул. „Св. Княз Борис“ от бул. „Св. П. Евтимий““ до ул. „ Стефан Сливков““
2 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
3 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
4 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
5 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
6 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
7 ул. „Христо Смирненски“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
8 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
9 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
10 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
11 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
12 ул. „Стефан Сливков“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
13 бул. „Цар Симеон Велики“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Стефан Сливков“
Четвъртък 29.08.2019 год.
1 ул. „Св. Богородица“ от бул. „Цар Симеон Велики““ до ул. „Генерал Гурко“
2 ул. „П. Р. Славейков“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
3 ул. „Св. Кирил и Методий“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
4 ул. „Любен Каравелов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
5 ул. „Стефан Караджа“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
6 ул. „Христо Смирненски“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
7 ул. „Ангел Кънчев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
8 ул. „Българско опълчение“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
9 ул. „Антон Марчин“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
10 ул. „Подполковник Калитин“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
11 ул. „Стефан Сливков“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
12 ул. „Генерал Гурко“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Подполковник Калитин“
Петък 30.08.2019 год.
1 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
2 ул. „П. Р. Славейков““ от ул. „Генерал Гурко““ до ул. „Христо Ботев“
3 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
4 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
5 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
6 ул. „Св. Климент Охридски“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
7 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
8 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
9 ул. „Подполковник Калитин“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
10 ул. „Стефан Сливков“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
11 ул. „Христо Ботев“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Стефан Сливков“
12 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
13 ул. „П. Р. Славейков“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
14 ул. „Св. Кирил и Методий“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
15 ул. „Любен Каравелов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
16 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
17 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
18 ул. „Братя Жекови“ от бул. „Св. П. Евтимий“ до ул. „Ангел Кънчев“
19 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
20 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“
21 ул. „Подлковник Калитин“ от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Славянски“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Pin It on Pinterest