Продължава миенето на улици в Стара Загора

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 14.06.2021 год.. до 18.06.2021 год.

Понеделник 14.06.2021 год.
1ул. „Крайречен булевард“от ул. „Христина Морфова“до бул. „Цар Симеон Велики“
2ул. „Хан Аспарух“от ул. „Иван Вазов“до околовръстен път – бензиностанция „Петрол“
Вторник 15.06.2021 год.
1кв. „Самара 1“Вътрешни улици
2бул. „Цар Симеон Велики“от ул. „Родопи“до СБА
3ул. „Родопи“от к-с „Самарско знаме“до бул. „Никола Петков“
Сряда  16.06.2021 год.
1кв. „Самара 2“Вътрешни улици
Четвъртък  17.06.2021 год.
1кв. „Самара 2“Вътрешни улици
2ул. „Трета опълченска“от ул. „Виктор Юго“до бул. „Цар Симеон Велики“
3бул. „Цар Симеон Велики“от ул. „Крайречен булевард“до ул. „Родопи“
Петък  18.06.2021 год.
1кв. „Самара 3“Вътрешни улици
2ул. „Хан Тервел“от кв. „Самара 3“до ул. „Христина Морфова“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации, предварителният график може да бъде променен.

Pin It on Pinterest