Продължава изграждането на новата клетка на Регионалното депо в Перник

Според графика се извършват дейностите по изграждането на новата клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Перник.

Към момента са положени устойчивия и изравнителния слой пръст, както и част от отводнителните съоръжения. В идните дни предстои да започне полагането на хиодроизолацията на обекта, изграждането на основите за газовите кладенци и управлението на водите. Новата клетка на депото ще може да побере 375 000 кубически метра отпадъци.

Pin It on Pinterest