Региона

Продължава да премахва растителност от речните корита на територията на община Габрово

Служителите на отдел „Озеленяване“ към ОП „Благоустрояване“ продължават да извършват дейности по почистване на коритата на реките Янтра и Жълтешка.

В периода 13-17 ноември екипите на отдел „Озеленяване“ работят приоритетно в два участъка на река Янтра – от моста при Музей „Дом на хумора и сатирата“ в посока магазин Била и от Горнокрайски мост в посока Шиваров мост, както и в участъка от река Жълтешка от моста при бившия хотел „Бузлуджа“ в посока кв. Беленци.

Изцяло почистен от растителност е участъкът от коритото на река Янтра от моста при бившия завод „Капитан Дядо Никола“ до моста в кв. Бичкиня при бившия хотел „Бузлуджа.

Отстраняването на самонастанила се растителност в речните корита на Янтра и Жълтешка ще продължи и през следващата седмица при подходящи метеорологични условия за дейността.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest