Проблемите на децата с аутизъм ще бъдат разисквани на кръгла маса в Русе

Да подготвим децата си за бъдещето!“, това е мотото, под което ще се проведе кръгла маса в Русе относно трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени децата със затруднения от аутистичния спектър при адаптирането си към училищната среда.

Акцент по време на форума ще бъде поставен върху ролята на „помощник на учителя“ в процеса на приобщаване на децата в обществото и най-вече в училищната среда. Сред темите, които ще бъдат разисквани, са възможностите за финансиране и изготвянето на конкретен профил на хората, призовани да поемат тази отговорна функция. Целта е да се помогне на децата да развият способностите си и да живеят пълноценен живот, в който да заемат своето достойно място.

Инициативата ще се проведе на 12 юли (понеделник) в Синия салон на хотел „Дунав“ от 10.00 ч. Организатори са Областна администрация – Русе и Асоциация на Лайънс клубовете в България Дистрикт 130. Събитието се провежда и със съдействието на Община Русе. „Нашето желание е повече хора и институции да станат съмишленици на благородната кауза. Вярваме, че всяко наше дете е малко сбъднато чудо и заслужава цялото ни разбиране и любов!“, каза заместник областният управител д-р Стефка Караколева.

Кръглата маса ще бъде открита от д-р Стефка Караколева, дистрикт управителя на Асоциацията на Лайънс клубовете в България Владислав Симчев, председателя на Общинския съвет Иво Пазарджиев и заместник-кметa на Община Русе Енчо Енчев.

Pin It on Pinterest