Региона

Проблемът с изчезването на пчелите събира учени на среща в Плевен

Лектория на тема „Фактори за изчезване на пчелните семейства“ ще се проведе в Плевен на 29 май /сряда/ от 17.00 ч. в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова“.

Организатори на срещата са Регионалния академичен център на БАН (РАЦ) – Плевен и Съюза на учените (СУБ), с подкрепата на Община Плевен. Лекцията е част от ежегодния цикъл информационно-обучителни събития, организирани от РАЦ – Плевен. Лектор на форума ще бъде доц. д-р Юлиян Станчев, председател на Областния пчеларски съюз, член на Консултативния съвет по пчеларство към Министерството на земеделието, преподавател по информатика във ВВВУ „Г. Бенковски“ и член на СУБ – клон Плевен.

„Лекцията е посветена на обществено значима екологична тема, която е в контекста на осъществяването на Целите за устойчиво развитие 2030 на ООН – Цел 15: Живот на земята, и на Националния списък с показатели за наблюдение и отчитане по постигане напредъка по Целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации. През 2017 г. с резолюция на ООН 20 май е обявен за Световен ден на пчелите и има за цел да повиши осведомеността за значението на пчелите за биологичното разнообразие, екосистемите и тяхната защита. Темата е актуална през последните години във връзка със световния проблем за изчезването на пчелите, върху който акцентира докладът на Междуправителствената платформата за наука и политика по биоразнообразието и екосистемните услуги (IPBES), орган към ООН. Доц. Станчев ще представи мнението на научната общност относно тревожната тенденция на загуба на пчелни семейства и мултифакторния произход на феномена, ще представи и информация за причините и рисковите фактори, водещи до възникването му“, сподели доц. Теодора Вълова, координатор на РАЦ – Плевен и зам.-председател на СУБ – Плевен.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest