Приветствие от Ангел Стоев по случай 12 октомври – Ден на българската община и местното самоуправление

ДО КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ

ПРИВЕТСТВИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Приемете моите най-искрени поздрави по случай 12 октомври – Ден на българската община и местното самоуправление!
Тази дата свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, тъй като през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван Законът за общините и градското управление – първият законодателен акт, който регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници.
Днес българската община е символ на стабилността и авторитета. Високо ценя стремежа Ви да стимулирате по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.
Благодаря за доброто партньорство в името на гражданите, както и за Вашия принос в развитието на област Пловдив!

Желая Ви здраве, сила и воля!

С уважение:
AНГЕЛ СТОЕВ, Д-Р
Областен управител на област Пловдив
12.10.2021 г.

Pin It on Pinterest