Приключва изграждането на конструктивната част от строежа на площада в Асенпвград

Какво предстои?

Приключва изграждането на конструктивната част от реновирането на площад „Академик Николай Хайтов“ в Асеновград, обхващаща II площадно ниво. Усилени са всички колони в бившия търговски център. Част от тях бяха сериозно компрометирани, вследствие на дългогодишната експлоатация и възникнал преди време пожар.

Към момента е направена изцяло нова стоманобетонова безгредова плоча, както и сцена на открито. Изграждат се и стъпалата, осигуряващи връзката между I и II площадни нива. Предстои монтаж на хидроизолация и настилки.

*По-долу в снимките може да видите как е изглеждал площадът преди и сега – по време на реконструкцията.

Pin It on Pinterest