Приключи проект на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Ловеч

Приключи проектът „Родители – УСПЕХ – удовлетворени, смели, позитивни, енергични, хармонични“ на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Ловеч.

Проектът се изпълнява от октомври 2020 година до юли 2021 г. и е финансиран от Центъра за образователна интеграция за деца и ученици от етническите малцинства.

Много осъществени дейности, активности,  хубави и позитивни емоции преживяха деца, ученици, родители и учители заедно. Проектът изпълни изцяло своята най-важна цел, а именно да се подобри контакта на учителите с родителите на учащите, да бъдат създадени доверителни отношения, родителите да станат по-активно включени в училищния живот, съвместно със своите деца. Всяка от дейностите по проекта беше изпълнява заедно с родителите, които освен участници бяха организатори на някои от събитията, съдействаха на учителите и се забавляваха и обучаваха редом с децата си.

В рамките на изминалия период бяха осъществени три мотивационни кампании, ежемесечни срещи на родителския клуб „Ключ към успеха“, включващи  теми, касаещи развитието на родителските умения и ресурси, общи занимания с децата от училището, срещи на родители от мнозинството и родители от етническите малцинства, обучения и уоркшопове, тематични родителски срещи на родителите на първокласниците.

На финала на проектните дейности всички участници подготвиха и изградиха арт инсталация „Ключ към подкрепата“, символизираща пътя към знанието, към приятелството и успехите.

През цялото време на изпълнението на проекта мотото, под което се осъществяваха дейностите, беше „Образованието е важно!“.

Pin It on Pinterest