Приключи изграждането на точките за безплатен интернет на 16 обекта в община Троян

Приключи работата по изграждане на точките за безплатен безжичен интернет на територията на 16 обекта в община Троян.

Местата, на които е инсталирана мрежата са: Централна градска част; Градинката пред старото кино; Детска площадка в ж.к. „Лъгът“ – пред СУ „Климент Охридски“; Детска площадка в ж.к. „Младост“; Детска площадка в ж.к. „Буковец“; Автогара – Троян; Читалище в кв. „Василевско“; с. Орешак – пред входа на Троянски манастир; с. Орешак – детска площадка център – района на Фламинго; с. Черни Осъм – център (пред читалището); МБАЛ – Троян; Националното изложение в с. Орешак; Зала „Чавдар“; Природонаучен музей с. Черни Осъм; Шошковата къща; Стадион „Чавдар“ – Троян.

Чрез проекта Община Троян осигури местна безжична свързаност безплатно и без дискриминационни условия, като се използва най-съвременно и най-качествено налично оборудване. Целта на проекта е преодоляване на цифровото разделение, особено в общности, които изостават по отношение на цифровата грамотност, включително в селските и отдалечените райони; подобряване на достъпа до високоскоростна и свръхвисокоскоростна широколентова свързаност; подобряване на достъпа до онлайн услуги; насърчаване интегрирането със съществуващи публични услуги; насърчаване развитието на МСП.

Всеки желаещ да ползва услугата е необходимо да влезе на портала на WIFI4EU, да са съгласи с условията за ползване и да натисне бутона „приемам“. WIFI4EU е отворена мрежа, тя е със свободен достъп и не е необходимо потребителите да се идентифицират по някакъв начин (например използване на парола) за свързване. Порталът за достъп определя автоматично разпознаване на свързали се с нея преди това потребители, така че при повторно използване на мрежата не се изисква свързване.

Община Троян гарантира, че всяка точка има капацитет за обслужване на поне 50 потребители едновременно, като скоростта на изтегляне е 30 Mbps. Достъпът до мрежата е напълно безплатен за потребителите.

Припомняме, че на 07.11.2018 г. община Троян се включи в надпреварата за получаване на ваучер в размер на 15 000 ЕВРО от Европейската комисия. В схемата WiFi4EU могат да участват органи от публичния сектор на държавите от ЕС и участващите страни от ЕИП — Норвегия и Исландия. Инициативата WiFi4EU е схема за подкрепа на предоставянето на безплатен WIFI достъп на обществени места на открито или закрито. По този начин общностите се сближават в условията на цифров единен пазар, потребителите получават достъп до обществото на гигабайтовия интернет, повишава се цифровата грамотност и се допълват обществените услуги, предоставяни на тези места. ЕС финансира разходите за оборудване и инсталиране на точките за достъп до безжичен интернет, а община Троян ще плаща за осигуряването на интернет връзка (абонамент за интернет), поддръжката и експлоатацията на оборудването за период от поне 3 години.

Pin It on Pinterest