Региона

Приключения с кораб

През месец #ноември тримата приятели от куклен спектакъл с #музика на живо „Островът на изненадите“ тръгват на крайдунавско пътешествие. 

Те ще гостуват на децата в гр. Силистра, с. Смилец, с. Бабово, гр. Мартен, с. Пиргово и гр. Бяла.

Какви тайни крие този остров с изненади ще видите на:

 24.11.2023 г., 17:00 ч. в гр. Силистра (Детски отдел на Регионална библиотека „Партений Павлович“);

 25.11.2023 г., 11:30 ч. в с. Смилец (Народно читалище „Светлина 1906“);

 25.11.2023 г., 16:00 ч. в с. Бабово (Народно читалище „Никола Вапцаров 1927“);

 26.11.2023 г., 11:00 ч. в гр. Мартен (Народно читалище „Просвета 1928);

 26.11.2023 г., 17:00 ч. в с. Пиргово (Културен дом);

 27.11.2023 г., 10:00 ч. в гр. Бяла, Русенска област (Народно читалище „Трудолюбие 1884“).

Проект „Островът на изненадите“ се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата на Република България и с партньорството на Сдружение Алтернативен свят Оренда/ Alternative world Orenda.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest