Приемат заявления за финансово подпомагане на лица с репродуктивни проблеми в Община Видин

Документите се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за услуги и информация на гражданите на Община Видин, гише „Общо деловодство“, в срок до 17:00 ч. на 12 октомври.

Образец на заявлението, както и подробна документация са публикувани на сайта на Община Видин: http://vidin.bg/wps/portal/vidin/administration/social-health/healthcare12. Те могат да бъдат получени и на място, в информационния център. За допълнителна информация на тел.: 094 609 493.

Припомняме, че на проведеното на 2 октомври заседание на Общински съвет – Видин беше приет нов Правилник на Община Видин за финансово подпомагане на изследвания и процедури при лечение на лица с репродуктивни проблеми. С него се цели увеличаване на възможностите за подкрепа на раждаемостта чрез увеличаване на броя на процедурите по асистирана репродукция, въвеждане на ясни и прозрачни правила за преценка на всеки отделен случай и улесняване на кандидатстването, осигуряване на по-лесен достъп на желаещите да ползват тази помощ.

Pin It on Pinterest