Приемът за Училищна Телерик Академия в Хасково се удължава

Програмите подготвят учениците в 4-7 и 8-12 клас за професиите на бъдещето

Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас, обяви днес, че ще приема кандидатури на ученици в 4-7 и 8-12 клас за обученията си по дигитални науки в Хасково до 20 октомври. ИТ програмите са безплатни, а кандидатстването за тях става през сайта на Училищна Телерик Академия.

Обучения за 8-12 клас

С практическа насоченост и модерна програма, обучението подпомага кариерната ориентация на учениците и тяхната последваща професионална реализация.

  • „Дигитални науки“, където разбират какво стои зад новите технологии и как да ги управляват.

Обучения за 4-7 клас

Интерактивното обучение, предоставено на разбираем за децата език, развива логическото мислене, креативността и дигиталните им умения.

  • „Дигитални науки“, където разбират какво стои зад новите технологии и как да ги управляват.

Програмите ще се провеждат в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ и ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“, с подкрепата на Община Хасково, от началото на ноември и ще продължат до юли 2021 г., а форматът (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи.

Кандидатстване и входен изпит

От кандидатите не се изискват предварителни познания по програмиране. Необходимо е да кандидатстват през сайта и да се явят на входен изпит онлайн до 20 октомври. Изпитът включва 30 логически задачи под формата на тест и е с продължителност 45 мин.

Подготовка за професиите на бъдещето

Интерактивните програми на Училищна Телерик Академия развиват креативността и логическото мислене на учениците и изграждат у тях дигитални компетенции и умения за решаване на проблеми. Придобитите познания са полезни за всички сфери на развитие и професии, включително и в един от най-перспективните сектори у нас – ИТ. След успешно завършване учениците получават сертификат от Училищна Телерик Академия, а през следващата учебна година могат да продължат обучението си в по-високо ниво или друга нейна програма.

Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик Академия.

Pin It on Pinterest