Региона

Приемане на искания за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби

С Решение № 299, взето с Протокол №12 от заседание на Общински съвет – Силистра, проведено на 27.06.2024 г., е приета Общинската програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

В срок до 9 август 2024 г., ще се приемат Искания за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби, в отдел „Образование, култура и спорт“, на адрес: гр. Силистра, ул. „Патриарх Дамян“ №5.

Повече информация може да намерите на следните линкове:

• https://www.mon.bg/…/nag…/zakrila-na-detsa-s-izyaveni-darbi/

• http://obs-silistra.com/…/%d0%a0%d0%b5…/Programa%20deca.pdf

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest