През последната седмица са излекувани двама пациента с Коронавирус в област Смолян

Областният управител Недялко Славов представи пред медиите актуална информация за епидемичната обстановка в област Смолян.

„Установените случаи на заразени с Коронавирус в региона остават 38 към днешна дата. Излекуваните са 24, смъртните случаи остават трима плюс единият пациент от Неделино, който почина в Университетската болница в Пловдив. Активните случаи към днешна дата са 11, като 4 от тях се намират в болници – 3-ма в Областната болница и един от пациентите е в Общинската болница в Девин. Амбулаторните случаи са 7.“

Обобщен анализ по области два месеца след обявяване на извънредното положение и два дни преди отмяната му показва, че по брой пациенти област Смолян е на 12-то място сред всички области в страната, след София с 840, Плевен със 192, Видин със 166, Благоевград – 86, Кюстендил – 83, Пловдив – 83, Ямбол – 74, Пазарджик – 61, Сливен – 58, Бургас – 51, Стара Загора – 40 и нашата област на 12-то място с 38 установени случая. Непосредствено след нас са Варна, Хасково, Велико Търново и Монтана. Първите области София, Плевен и Видин съставляват 61% от всички регистрирани случаи в страната. Ако направим анализа по брой случаи на глава от населението, област Смолян е на 6-то място, с един случай на 2720 жители.

„През изминалата седмица под карантина са били 270 човека, от които завърнали се от чужбина 252-ма, новопристигналите през седмицата са 140 лица, разпръснати по всички общини в областта, като най-много са в Смолян, Чепеларе, Доспат и Мадан. Контактни под карантина са 18 лица. През седмицата изследваните проби с PCR-тестове са 159, от РЗИ са изпратени 74, от болницата в Смолян 67, 17 от болницата в Девин. От тези проби на медицински персонал са 60 – 45 от Смолянската болница и 15 от болницата в Девин. Изпратени са 37 проби за PCR-тестове на целия персонал на Дома за стари хора в село Фатово, като всички са отрицателни. Изпратени са и 27 проби от персонала на Дома за стари хора с психични заболявания в село Ровино, резултатите от които се очакват в рамките на днешния ден. Предстои изследване на персонала във всички социални домове в областта. Направените бързи тестове са 188 за изминалата седмица – в ДКЦ-Смолян 117, в РЗИ-Смолян – 25, в болницата в Девин – 46. От всички има четири положителни на IgG. От направените бързи тестове 106 са на медицински персонал – 20 проби на персонала от Центъра за спешна медицинска помощ в Смолян, 30 в болницата в Девин и 56 от персонала на болницата в Смолян.“, директорът на РЗИ-Смолян д-р Мими Кубатева даде справка за карантинираните лица и извършеното тестуване през изминалата седмица.

„През изтеклата седмица специалистите на РЗИ са предоставили на болниците за активно лечение в област Смолян списък със седем лекарства за лечение на пациенти с установен случай на COVID-19, които могат да бъдат заявени при необходимост чрез РЗИ от Бул Био към Националния център по заразни и паразитни болести в София. Към момента имаме направена една заявка от болницата в Девин.“, каза д-р Кубатева.

„На болниците в региона сме предоставили и правила за работа в структурите при извършване на хирургична дейност в условията на COVID, които са изготвени от специалисти на Александровска болница и са ни изпратени от Министерството на здравеопазването. Проведени са две работни срещи от ръководствата на РЗИ и МБАЛ-Смолян за обсъждане на критични точки в организацията на работа, с цел минимализиране риска за персонала и повишаване борбата с вътреболничните инфекции. Дадени са препоръки за по-често провеждане на периодични инструктажи за безопасност на работа и засилване на вътреболничния контрол, обсъдени са и практически въпроси по организацията на работа.“

Относно контролната дейност на инспекцията, тя съобщи: „През изминалата седмица специалисти от РЗИ-Смолян за спазване на противоепидемичните мерки са извършили 25 проверки в лечебните заведения, като са връчени три предписания за предприемане на противоепидемични мерки с превантивна цел. Проверени са 37 обекта, при които са съставени 2 акта в два обекта – за допускане струпване на хора в хранителен магазин и за неспазване на въведени противоепидемични мерки в автобус, при останалите проверки не са констатирани нарушения. Проверени са още 20 обекта с обществено предназначение – 4 офиса, 11 магазина, 5 от друг вид, както и 20 заведения за обществено хранене, съвместно с инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните. Проверени са и 8 шивашки цеха, с което по-голямата част от големите цехове и големите производствени предприятия в областта са обхванати с контрол. При тези инспекции е установено, че работодателите са осигурили необходимите условия за безопасност на работа, изпълнили са противоепидемичните мерки, свързани с осигуряване на дистанция, осигуряване на биоциди за редовна дезинфекция, редовно проветряване на помещенията, както и лични предпазни средства за работниците.“

Д-р Кубатева лично връчи на изпълнителния директор на Областната болница д-р Марин Даракчиев парично дарение в размер на 400 лева, изпратено от г-жа Славка Узунова, от град Чепеларе, в знак на уважение, възхищение и поклон пред труда на всички лекари и помощен персонал, които са на първа линия в борбата с Коронавирус.

„През седмицата беше извършено и дарение на 30 предпазни шлема на болницата в Смолян от районния мюфтия г-н Дъбов, които са изработени от ученици от мюсюлманско училище в Момчилград.“, съобщи д-р Кубатева.

„В Инфекциозно отделение на Областната болница се лекуват трима пациенти с доказан Коронавирус, от които двама са с втора отрицателна проба и предстои да бъдат изписани.“, каза д-р Даракчиев, като обърна внимание, че продължава изследването на персонала на болницата. „Болницата има възможност да работи в нормален ритъм. Към момента нямаме дефицит на персонал.“, добави той.

В днешното изявление участие взе и д-р Сава Бозуков – директор на Областната дирекция по безопасност на храните. Във връзка с отхлабване на мерките и отваряне на част от заведенията, контрол по дейността на които осъществяват, както РЗИ, така и БАБХ, той информира, че са направени 20 съвместни проверки. Съставени са 10 предписания, свързани с промяна на мерките за дезинфекция и хигиена в обектите, които да бъдат съобразени със Заповедта на Министъра на здравеопазването. Д-р Бозуков уточни, че предписанията са свързани основно с документалното оформление и изработване на новите планове за хигиена и дезинфекция в условията на Коронавирус. „Проверките продължават и контролът ще бъде постоянен.“, допълни той.

Директорът на ОД МВР-Смолян, ст.комисар Николай Димов каза, че през изминалата седмица няма изменения в състоянието на криминалната престъпност в област Смолян. Беше преустановен контролът на КПП при изходите на областните градове. Той декларира готовността на служителите на ОД на МВР Смолян да съдействат на РЗИ и БАБХ при осъществяване на контролната им дейност за спазване на противоепидемичните мерки.

„Голяма част от обществения транспорт възстановява своята работа, и аз очаквам, че с отмяната на извънредното положение, всички автобусни линии ще бъдат възстановени.“, каза областният управител.

„Видимо с разхлабване на противоепидемичните мерки улиците се оживиха. Моите лични наблюдения са такива, че хората в голямата си степен остават предпазливи. Дори тези, които посещават заведения, избягват близкия и интензивен контакт, носят маски, което показва, че тези два месеца извънредно положение са направили хората по-внимателни и по-предпазливи, и най-вече – посланията са стигнали до тяхното съзнание.“, каза в заключение Славов.

Pin It on Pinterest