През изминалата седмица няма отчетени положителни проби за АЧС в област Смолян

„От миналата седмица до днес няма промяна в епизоотичната обстановка на територията на област Смолян. Няма отчетени положителни проби за АЧС при дива свиня, както сред отстреляните, така и сред намерените трупове.“, това заяви д-р Сава Бозуков, директор на ОДБХ-Смолян, на днешното ежеседмично заседание на Постоянната областна епизоотична комисия, което беше открито и ръководено от заместник-областният управител Владимир Гърбелов.

Инж. Ивайло Исаев – заместник-директор на ЮЦДП-Смолян, даде обобщена информация за периода от 27.07.2019 до 16.09.2019 година. Отстреляните диви свине на територията на ЮЦДП са 808 броя, като в това число отстреляни в държавни ловни стопанства са 493 броя, а в предоставени ловно-стопански райони са 315 броя. В област Смолян в държавни ловни стопанства са отстреляни 271 броя общо за посочения период, като в това число влизат и уловените в капани диви свине. В предоставените ловно-стопански райони – 134 броя. Намерените трупове на дива свиня на територията на предприятието са общо 25, като 20 от тях са на територията на област Смолян.

По време на заседанието бяха обсъдени и въпроси, свързани с осигуряването на места за загробване и дали има затруднения при снабдяване на местното население с дърва за огрев.

Инж. Исаев каза, че за момента затруднения за снабдяване с дърва за отопление има в населените места от инфектираната зона в района край Михалково – Стоманово, Чуреково и Осиково. В Селча и Михалково нуждите на местното население от дърва за огрев са задоволени на 90%.

От община Борино споделиха опасенията си за проблема със снабдяване на местното население в село Чала и село Борино с дърва за зимата, както и затруднения с утвърждаване на места за загробване.

Инж. Исаев категорично заяви, че няма никаква пречка от страна на горското стопанство за снабдяване на местното население с дърва за огрев. Той уточни, че от страна на стопанството е направено всичко възможно за задоволяване нуждите на местното население. Като до момента всички добити дърва с много малко остатъчни количества са транспортирани на територията на община Борино. Хората проявяват разбиране и част от местното население добива дърва за огрев в районите на Буйново и Широка поляна.

От община Чепеларе потвърдиха, че за момента нямат затруднения със снабдяване на местното население с дърва за отопление.

Pin It on Pinterest