Региона

Пресконференция по проект “Обзавеждане и оборудване на Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с деменция в Шумен”

Община Шумен организира пресконфереция по проект “Обзавеждане и оборудване на център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с деменция в Шумен”.

Проектът е финансиран по Компонент 1 от Фонд Социална закрила с договор №РД04-92/28.05.24г. Целите на проекта са:

  • разкриване на  социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора с деменция и създаване на условия за предоставяне на комплекс от социални услуги за извеждането им от социална интеграция;
  • подобряване на материалната база в Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни лица с деменция в гл. Шумен чрез закупуване и доставка на оборудване и обзавеждане;

Пресконференцията ще се проведе на 12 юни от 10.00 часа в зала 203 на Община Шумен.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest