Региона

Пресконференция на кмета на Община Силистра

Вчера в заседателната зала на Община Силистра се проведе пресконференция на г-н Александър Сабанов – кмет на Община Силистра и местни журналисти.

Г-н Сабанов представи актуална информация относно финансовите корекции, наложени на Общината за периода 2022-2023 г., и прекратените договори с Управляващите органи, които са в размер над 3 700 000 лв. Това са суми, които трябва да бъдат възстановени от администрацията към финансиращите програми. Община Силистра е завела дела по санкциите. Някои от тях са спечелени на първа инстанция. Г-н Сабанов заяви готовност да направи всички законови стъпки за премахване и отпадане на корекциите. Те обхващат общо пет проекта – „Подобряване безопасността на корабоплаването по река Дунав в трансграничния регион Кълъраш – Силистра“; „Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра“; „Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство“ ; „Изграждане на социални жилища в гр. Силистра“ и „Предоставяне на нова социална и интегриране на здравно-социални услуги за деца и семейства“.

Кметът отговори и на въпроси на журналистите за етапите на финансовите одити на администрацията и на Общинско дружество „Синева“. Г-н Сабанов обобщи, че одитът на администрацията е установил нарушения в спазването на вътрешните правила, но не са открити такива по спазването на Закона за публичните финанси. Той съобщи, че „Синева“ ЕООД е представило доклада от одита в Общински съвет Силистра.

Г-н Сабанов предостави информация за извършените досега ларвицидни и имагоцидни обработки против комари и изрази удовлетворение от работата на фирмата изпълнител по договора за борба с разпространението на комарите. Той припомни, че обработките винаги се оповестяват своевременно и се преорганизират при необходимост спрямо влошаване на метеорологичните условия, необходими за пръсканията.

Във връзка със заявената готовност на кмета да се включи в протестни действия на родителите и персонала на ОУ “Отец Паисий” и ООС “Младост” по повод отказа за финансиране на ремонтни дейности в двете институции, г-н Сабанов каза, че очаква резултат от изпратените писма до министерствата. При повторен отказ, той потвърди, че ще ги подкрепи.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest