Прерязаха лентата на три обновени обекта в Свиленград

Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова и кметът на община Свиленград арх.Анастас Карчев прерязаха лентата на три обновени обекта в Свиленград.

Областният управител бе гост на официалното откриване на обновените обекти Социален център – Свиленград, НЧ „Васил Левски -1933” и ОУ „Любен Каравелов” , което се състоя днес в град Свиленград. На церемонията в ОУ „Любен Каравелов” присъстваха кметът на община Свиленград арх.Анастас Карчев, зам.-кметът на община Свиленград Мария Костадинова, представители на фирмата изпълнител, на строителния и авторски надзор, ученици и учители от училището.

Ремонтът на обектите се реализира по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради общинска собственост”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд на обща стойност 1 151 618,56 лв. В рамките на проекта са обновени три обекта от социалната, образователната и културната сфера. Неговата цел е насочена изцяло към енергийно обновяване на сградния фонд с цел понижаване на годишното енергийно потребление и съответно разходите на енергия на всяка една от сградите и намаляване емисиите на парникови газове.

След официалното представяне областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова и кметът на община Свиленград арх.Анастас Карчев прерязаха лентата и разгледаха обновеното училище. Церемонията завърши с представяне на танцов състав за автентични танци „Танцът в моя живот“ от ОУ „Любен Каравелов”.

Pin It on Pinterest