Преносими компютри за деца и младежи от социални центрове във Видин по проект

Общо 10 са компютрите, които закупи Община Видин в изпълнение на проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане за получаване на средства по фонд „Социална закрила“.

Днес те бяха предоставени за ползване на центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) „Зора“ и „Дъга“, както и на Кризисния център за деца към Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Видин (КСУДС). Предаването на техниката на представителите на институциите стана в присъствието на заместник-кмета на Община Видин Борислава Борисова. „За пореден път доказваме, че общинската политика, насочена към деца и лица, настанени в социални услуги, е един от приоритетите на ръководството“ – заяви тя. Борисова подчерта, че целта е социалното включване на потребителите, като част от него е образованието и обучението на възпитаниците на центровете. Именно за това е подготвено проектно предложение за подпомагане на образователния процес на тези деца и младежи.

Чрез направление „Социални услуги и здравни дейности“ към Община Видин се прави проучване и е установено, че учащите от трите центъра са 10 души. Финансирането по проекта е в размер на 5000 лв., с които са закупени компютрите. „Убедена съм, че с помощта на новите технически средства ще се повиши качеството на образование и децата ще завършат успешно учебната година“ – каза заместник-кметът и изрази своята благодарност към ръководителите на центровете за грижите, които полагат и пожела здраве на всички. От своя страна те също благодариха за навременната подкрепа от страна на Общината и заявиха удовлетворението си, че в сложната епидемична обстановка децата ще могат да участват дистанционно в провеждането на обучението и да бъдат по-активни в образователния процес.

Pin It on Pinterest