Премина първи етап от обучението на Доброволно формирование „Асеневци“

Доброволците от Доброволно формирование „Асеневци“ към община Асеновград преминаха първия етап от своето обучение. Те научиха важни неща от първата долекарска помощ от специалисти на Български червен кръст (БЧК) – Пловдив. Запознаха се как да реагират при ухапване от змия, среща с агресивно куче, случай на прободни и порезни рани, припаднал човек и още много ситуации, в които биха могли да помогнат на пострадали.

В обучението участваха 15 доброволци, а регистрираните във формированието са 16. Един от тях е бивш пожарникар, поради което не се налага да преминава курса, съгласно изискванията. Първоначалното обучение се състои от два модула. Първият е оказване на първа долекарска помощ. А втория е специализирано обучение по пожарогасене. То ще се провежда от специалисти от Районна служба по пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) в Асеновград. Засега няма ясна дата, тъй като епидемичната обстановка не позволява да се конкретизира такава.

Сред доброволците от формирование „Асеневци“ е и 29-годишният Едуард Монов. Той е награждаван за отлично изпълнение на задълженията си, като доброволец пожарникар из цялата страна. Последната му награда е медал в класацията на „Достойните българи в България“. Получил е признанието сред 30 други доброволци от цялата страна.

Pin It on Pinterest