Региона

Прегледите в социално-здравните кабинети започват по график от село Градец

    През изминалия мандат на д-р Цветан Ценков бяха изградени социално-здравни кабинети с необходимото оборудване в над 30 населени места в Община Видин. Те имат за цел да подкрепят възрастните хора, като им предоставят безплатни  медицински прегледи.

   По график за медицински фелдшер ще консултира и извършва манипулации като мерене на кръвно налягане и кръвна захар, поставяне на инжекции по лекарско предписание и други. Тези, които желаят да ползват за различни социални услуги, предлагани от Общинското предприятие „Социални дейности“, ще могат да се информират в кабинетите за Механизма „Лична помощ“, „Асистентска подкрепа“, проект „Топъл обяд“, общинската дейност „Домашен социален патронаж“ и други над 20 услуги, които функционират в Община Видин.

       Кметът на с. Градец Илия Томов изказа благодарност на ръководството на Общината за разкриването на кабинета и сподели, че жителите в населеното място проявяват голям интерес към предлаганата безплатна медицинска услуга.

В новата управленска  програма на кмета са заложени редица мерки по отношение на здравната и социална политика като по този начин Община Видин надгражда и изпълнява един от важните  ангажименти към своите жители.

В социално-здравните кабинети възрастните хора ще могат да разчитат на специализирани грижи и ще подобрят качеството си на живот.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest