Предстоят ремонтни дейности в новия гробищен парк на Асеновград

През настоящата година бе извършено дарение за доставка и монтаж на хидрофорна уредба.

През настоящата година бе извършено дарение за доставка и монтаж на хидрофорна уредба за гробищен парк на улица „Миньор“. По предложение на кмета на града доктор Христо Грудев чрез докладна записка и с решение на Общински съвет – Асеновград, средствата, които се освободиха от бюджета, бяха пренасочени за подобряване състоянието на съществуващите полета.

С парите ще бъде закупена и монтирана масивна ограда за новия гробищен парк. Освен това, ще се чакълират и баластрират алеите, разположени в предната част на новия гробищен парк. Целта е да се улесни достигането на пешеходци и автомобили до гробовете. Междувременно, ще бъде разширен самият гробищен парк. Планира се изграждане на алея, която ще осигури достъпа от новите гробища, както го знаят местните, до гробните полета в разширената част.

Pin It on Pinterest