Предстоят изменения в разпоредбите, касаещи цените на тротоарното право в Община Русе

   На работна среща между местната управа и представителите на ресторантьорския и хотелиерския бизнес беше обсъдено предложението на Община Русе за изменение на Наредба 16 в частта, определяща цените за разполагане на маси и столове пред обектите за хранене и развлечение.

Срещата се състоя по инициатива на кмета на Община Русе Пенчо Милков и зам.кмета по икономика и международно сътрудничество Златомира Стефанова, след като в периода за обществено обсъждане на измененията в наредбата при тях са постъпили 2 предложения със становища от заинтересованите страни. В разговора взеха участие още общинските съветници Пламен Рашев и Веселин Велчев и експерти от дирекция „Управление на собствеността“.

    Общинските служители бяха категорични, че входираните промени са с цел актуализация, тъй като цените не са обновявани от 2008 година и в момента са далеч под тези в областни градове, като например Плевен, Габрово и Варна.

   От разговора стана ясно още, че представителите на бизнеса ще работят съвместно с общинската управа за откриването на работещо и за двете страни решение, и изразиха желание за внасяне на изменения и в други части от Наредба 16.

  „С моя екип искаме да наложим нов модел на работа и винаги ще търсим диалог със заинтересованите страни при взимането на важни решения. Отворени сме за вашите предложения към Наредба 16 и цялостния ни начин на работа“, заяви Милков в хода на срещата.

Pin It on Pinterest